رئیس دفتر سابق حامد کرزی: مقام‌های حکومت غنی به نام دفاع از جمهوریت حق تحرک ندارند

۱۴۰۰/۷/۸

کریم خرم می‌گوید با آنکه وضعیت فعلی افغانستان ایده‌آل نیست اما مقام‌های حکومت غنی حق ندارند به‌نام دفاع از جمهوریت تحرکاتی را در خارج از کشور به‌راه اندازند.

به گفته رئیس‌دفتر سابق حامد کرزی، آن‌ها بنیاد جمهوریت و نهادهای ملکی و نظامی را نابود و در آخر ملت را رها و فرار کردند.

در روزهای اخیر شماری از مقام‌های دولت پیشین افغانستان در خارج از کشور فعالیت‌های سیاسی شان را از سر گرفته‌‌ و گفته‌اند دولت منتخب افغانستان همچنان مشروعیت دارد.

پربیننده‌ترین‌ها