پاکستان نیاز به برگه تردد برای افغان‌های دارای پاسپورت و ویزا را لغو کرد

۱۴۰۰/۷/۸

نخست وزیر پاکستان برگه تردد برای رفت و آمد افغان‌های دارای پاسپورت و ویزا را لغو کرد.

شهروندان افغانستان با وجود داشتن پاسپورت و ویزای معتبر نمی‌توانستند بدون داشتن برگه تردد از مرز پاکستان عبور کنند.

شهروندان افغانستان مجبور می‌شدند ۵۰۰ دالر برای گرفتن این برگه بپردازند.

مسافران افغان شکایت داشتند که نیاز به این برگه برای سفر به پاکستان، به فساد اداری دامن زده است.

پربیننده‌ترین‌ها