اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان درباره افزایش شدید قیمت مواد اولیه هشدار داد

۱۴۰۰/۷/۱۲

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان هشدار می‌دهد که با نزدیک شدن زمستان تقاضا برای مواد اولیه و سوخت افزایش یافته اما عرضه مواد کم است و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.

این نهاد می‌گوید مشکلات بانکی، بی‌ثبات بودن نرخ ارز و کاهش روابط تجارتی با همسایه باعث کاهش عرضه مواد اولیه است.


اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفته است که با روی کار آمدن طالبان روابط تجاری با کشورهای همسایه آسیب دیده است.

پربیننده‌ترین‌ها