امریکا به دنبال جلب رضاکاران بیشتر برای رسیدگی به قضایای پناهندگی افغان‌ها است

۱۴۰۰/۷/۱۳

اداره امنیت داخلی امریکا می‌گوید به دنبال رضاکاران بیشتر برای رسیدگی به قضایای افغان‌ها است. این نهاد گفته است که شمار متقاضیان افغان برای آمدن به امریکا زیاد است و این نهاد به دنبال افرادی است تا بتوانند برای رسیدگی به قضایای رو به افزایش پناهجویان افغان این اداره را کمک کنند.

پربیننده‌ترین‌ها