روایت شما: دو نظامی سابق متقاضی پاسپورت از طریق بیومتریک شناسایی و دستگیر شدند

۱۴۰۰/۷/۱۶

یکی از مخاطبان افغانستان اینترنشنال در یک پیام صوتی گفته دو نظامی سابق که به ریاست پاسپورت مراجعه کرده بودند، بعد از بیومتریک توسط طالبان بازداشت شدند.

طالبان پس از ورود به کابل عفو عمومی اعلام کرد اما شواهد نشان می‌دهند که این گروه کارمندان دولت سابق را دستگیر می‌کنند.