کمیسیون حقوق بشر افغانستان به سازمان ملل: ایجاد گزارشگر ویژه برای افغانستان کافی نیست

۱۴۰۰/۷/۱۶

کمیسیون حقوق بشر افغانستان از ایجاد گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان استقبال کرد. همزمان این کمیسیون از سازمان ملل می‌خواهد تنها به گماشتن گزارشگر ویژه در امور افغانستان اکتفا نکند زیرا وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیازمند یک میکانیزم تحقیقی گسترده‌تر است.

پیشنهاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به سازمان ملل متحد این است که یک ماموریت ویژه حقیقت‌یاب در افغانستان برای رسیدگی به بحران حقوق بشری پدید آمده در افغانستان ایجاد کند تا زمینه نظارت مستقلانه و بی‌طرفانه بر وضعیت افغانستان و حمایت از قربانیان جنگ فراهم شود.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان همچنان از اتحادیه اروپا و تمام کشورهایی که برای ایجاد گزارشگر ویژه حقوق بشر افغانستان رای داده‌اند سپاسگزاری کرده است. چین، پاکستان، روسیه، ونزویلا و اریتره پنج کشوری بودند که به گماشته‌شدن گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور افغانستان رای منفی داده بودند.

پربیننده‌ترین‌ها