بیش از نیم میلیون تن از سراسر جهان به کارزار دفاع از حق آموزش دختران افغانستان پیوستند

۱۴۰۰/۷/۲۵

شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان، ملاله یوسفزی برنده جایزه صلح نوبل و زرقا یفتلی فعال حقوق زن نامه‌ای در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه به رهبران جهان نوشته و از مخاطبانشان خواسته‌اند آنرا امضا کنند.

در جریان یک شبانه روز بیش از نیم میلیون نفر این نامه را امضا کرده‌اند.

در این نامه آمده افغانستان تنها کشوری در جهان است که تحصیل دختران در آن ممنوع است.

امضاکنندگان کمپاین از رهبران جهان خواسته‌اند در همه‌جا اقدامات فوری و قاطعی برای بازگرداندن دختران افغانستان به مکاتب انجام دهند.
آنها از طالبان خواسته‌اند مکاتب دخترانه را به طور فوری بازگشایی کند و از رهبران گروه بیست خواسته شده بودجه فوری را برای حمایت از یک برنامه آموزش هماهنگ برای همه کودکان افغانستان فراهم سازند.

پربیننده‌ترین‌ها