برنامه جهانی غذا ارسال کمک از راه تاجیکستان به افغانستان را شروع کرد

۱۴۰۰/۹/۸

برنامه جهانی غذا می‌گوید برای رسیدگی به وضعیت بد انسانی در افغانستان روند ارسال محموله‌های غذایی از طریق تاجیکستان به افغانستان را شروع کرده است.

این نهاد می‌گوید ۷ لاری از شهر دوشنبه به مقصد ولایت بدخشان افغانستان حرکت کرده و ۲۵۰۰ تن آرد در روزهای آینده ارسال خواهد شد.

پس از تسلط طالبان بر قدرت، افغانستان با بزرگترین بحران انسانی در جهان روبروست. برنامه جهانی غذای سازمان ملل می‌گوید تلاش کرده است از شروع سال به حدود ۱۵ میلیون نفر در افغانستان کمک‌های غذایی برساند.

با این حال این نهاد می‌گوید نیازها شدید است و برای کمک به ۲۳ میلیون نفر در افغانستان که با خطر قطحی و گرسنگی گسترده روبرویند به ماهانه ۲۲۰ میلیون دالر نیاز است.