سفیران دولت پیشین افغانستان در روسیه و تاجیکستان از طالبان انتقاد کردند

۱۴۰۰/۹/۱۱

سید طیب جواد و محمد ظاهر اغبر، سفیران جمهوری اسلامی افغانستان در روسیه و تاجیکستان از دولت طالبان انتقاد کردند. جواد در مصاحبه با خبرگزاری روسی تاس گفت دولت مدرن این طور کار نمی‌کند که محمد حسن آخند گفته خداوند به شما غذا و کار می‌دهد.

جواد می‌گوید طالبان باید برای مردم کار، غذا و امنیت را فراهم کند و یک دولت فراگیر تشکیل دهد. به گفته او، دولت فراگیر می‌تواند شامل بسیاری از سیاستمدارانی باشد که هم اکنون در خارج و داخل افغانستان هستند.

محمد ظاهر اغبر، سفیر افغانستان در دوشنبه نیز امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت عملکرد طالبان همواره با خشونت و تمام رفتار آنان بر خلاف قوانین بین‌الملل است. او از خودداری سازمان ملل برای واگذاری کرسی افغانستان به طالبان هم استقبال کرد.