پولند از موج احتمالی پناهجویان افغانستان نگران است

۱۴۰۰/۹/۱۲

سخنگوی دولت پولند امروز جمعه، ۱۲ قوس در یک نشست خبری گفت برآوردها نشان می‌دهند که صدها هزار مهاجر افغان به زودی در نزدیکی مرزهای این کشور دیده خواهند شد. پیوتر مولر، بدون ارائه جزئیات گفت این جریان مهاجرتی سازمان یافته و خطرناک است.