رسانه‌های طالبان از افزایش بهای پول افغانی در برابر دالر خبر داده‌اند

۱۴۰۰/۹/۲۵

رسانه‌های مرتبط با دولت طالبان گزارش داده‌اند که بهای پول افغانی در برابر دالر افزایش یافته و امروز پنجشنبه ۲۵ قوس یک دالر به ۹۵ و ۹۴ افغانی تبادله شده؛ اما منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفته‌اند که در سرای شهزاده، یک دالر ۱۰۱ افغانی خرید و ۱۰۲ افغانی فروخته می‌شود.

روز گذشته، سخنگوی طالبان نرخ خرید دالر را در سرای شهزاده ۱۰۲ افغانی و فروش آن را ۱۰۳ افغانی اعلام کرده بود.

همزمان شهردای کابل گفته که نرخ نان نیز کاهش یافته و هر قرص آن از ۱۵ افغانی به ۱۰ افغانی کاهش یافته است.