منابع محلی: با روی کار آمدن طالبان شماری از قضات افغانستان کشته شدند

۱۴۰۰/۱۰/۲

منابع محلی در تماس با افغانستان اینترنشنال گفته‌اند پس از روی کار آمدن طالبان، شماری از قضات افغانستان کشته شدند. یک منبع که نخواسته نامش فاش شود گفت با رهایی زندانیان از سوی طالبان در ماه آگست، قضات افغانستان با تهدید مواجه‌ هستند. او می‌گوید زندانیان رهاشده به دنبال انتقامند.

گفته می‌شود حداقل ۲۲۰ قاضی زن در حال حاضر در سراسر افغانستان مخفی شده‌اند.