۲۰۰ تن از نیروهای طالبان در کابل آموزش نظامی دیدند

۱۴۰۰/۱۰/۳

خبرگزاری باختر که نشراتش زیر نظر طالبان تنظیم می‌شود گزارش داده است که ۲۰۰ تن از نیروهای طالبان پس از فراگیری آموزش‌های نظامی و مسلکی از قول اردوی ۳۱۳ مرکزی در کابل فارغ شدند.

خبرگزاری باختر نوشته است ‏این نظامیان «به ‌منظور خدمت به دین و وطن» در نقاط مختلف شهر موظف خواهند شد.

با تسلط طالبان بر افغانستان در ماه اگست، ارتش ملی افغانستان فرو پاشید و تجهیزات این ارتش به گونه کامل در دست طالبان افتاد. در روزهای گذشته، سازمان‌های جهانی حقوق بشر گزارش دادند که اعضای طالبان مشغول کشتار سربازان و افسران ارتش پیشین افغانستان هستند و عفو عمومی را رعایت نکرده‌اند. طالبان این ادعا را رد کرده است.