سمندر غوریانی، نویسنده و استاد دانشگاه کابل در غربت درگذشت

۱۴۰۰/۱۰/۳

بستگان عبدالله سمندر غوریانی، نویسنده و آموزگار فلسفه، خبر درگذشت او را تأیید کردند. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان درگذشت غوریانی را ضایعه بزرگ خوانده است. در جامعه فرهنگی افغانستان غوریانی با نوشته‌هایش در حوزه فلسفه شناخته می‌شود.

او در سال ۱٣۱۵ خورشيدی در انجيل ولایت هرات زاده شد. استاد غوریانی شرعیات را در دانشگاه کابل خواند و مدرک کارشناسی ارشد را از دانشگاه الازهر مصر به دست آورد. او سال‎‌ها پیش در دانشگاه کابل شرعیات و سپس فلسفه تدریس می‌کرد و مدتی هم مسئولیت آمریت بخش علوم اجتماعی دانشگاه کابل را به عهده داشت.
رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجه سابق افغانستان گفت سمندر غوریانی که عمری را در آموزش جوانان سپری کرد، مانند بسیاری از اندیشمندان در حوزه تمدنی‌ ما در غربت درگذشت.