شفاخانه افغان-جاپان؛بزرگترین شفاخانه بیماری کووید۱۹ در کابل با کمبود امکانات مواجه است

۱۴۰۰/۱۰/۵

مسوولین شفاخانه افغان-جاپان، بزرگترین بیمارستان کرونا در کابل می گویند برای تداوی بیماری کرونایی و تشخیص این بیماری با کمبود منابع مواجه هستند.

مسئولان این شفاخانه می‌گویند، کیت‌های تشخیصی کرونا رو به اتمام است و اگر به موقع کمک نرسد، مشکلات جدی ایجاد خواهد شد.

کارکنان این شفاخانه از سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان جهانی صحت می‌خواهند، تا تجهیزات لازم را برای مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان فراهم کنند.

مقامات در شفاخانه افغان-جاپان می گویند در زمانی که جدیدترین شکل کرونا(اومیکرون)، به سرعت در حال توسعه است، کمبود تدارکات می‌تواند چالش‌های جدی را خلق کند.