هیأت طالبان با تأخیر نیم ساعته به نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی رسیده بودند

۱۴۰۰/۱۰/۶

در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی روز یکشنبه، ۲۸ قوس در اسلام‌آباد رفتار غیر مترقبه‌ای از عضو هیأت طالبان سر زد. فدامحمد مدنی، رئیس تشریفات وزارت خارجه طالبان در جریان نشست رسمی مبایل را به گوش برد و چنان وانمود ساخت که در تلفن با کسی گپ می‌زند. همه حضار بر او خندیدند.

زیرا پیش از آغاز مجلس در تالار زیگنال‌های مبایل به طور کامل قطع شده بود.
خبرگزاری تاند نوشته است زرغونه شاه، خبرنگار پاکستانی با لحن تمسخرآمیز گفت: «تلفن طالبان بدون زیگنال هم کار می‌دهد.»
اتفاق دیگر نشست وزرای خارجه کشورهای اسلامی در اسلام‌آباد این بود که نمایندگان همه جهان برای ارسال کمک بشردوستانه به افغانستان جمع شده بودند، اما هیأت طالبان ۳۳ دقیقه بعد از اینکه نشست رسمی آغاز شده بود، وارد تالار شدند.