فرانس ۲۴: بازگشت طالبان یکی از ۱۰ رویداد مهم جهان در سال ۲۰۲۱ است

۱۴۰۰/۱۰/۱۰

فرانس۲۴ گزارش داده که بازگشت طالبان در پی فرار اشرف غنی و خروج نیروهای خارجی یکی از ۱۰ رویداد مهم‌ جهان در سال ۲۰۲۱ است. این رسانه نوشت: تصویر هواپیمای آمریکایی در باند پرواز کابل هم که صدها افغان درمانده در اطراف آن می‌دویدند، یکی از فراموش نشدنی‌ترین تصاویر سال ۲۰۲۱ است.