جنبش زنان افغانستان خواستار آزادی عالیه عزیزی از زندان طالبان شد

۱۴۰۰/۱۰/۲۳

جنبش زنان افغانستان امروز پنجشنبه ۲۳ جدی خواستار آزادی عالیه عزیزی از زندان طالبان شد. عالیه عزیزی، مدیر پیشین زندان زنان در هرات بود که با سقوط دولت پیشین، توسط طالبان بازداشت شد و گفته می‌شود با گذشت بیش از چهار ماه هنوز در زندان طالبان است.