وزیر خارجه ایران: واگذاری سفارت افغانستان به طالبان وابسته به تشکیل حکومت فراگیر است

۱۴۰۰/۱۱/۵

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران می‌گوید که هیات طالبان در سفر رسمی به این کشور تقاضای تحویل‌گیری سفارت افغانستان در تهران را مطرح کرد اما ایران در پاسخ به این تقاضا، شرط تشکیل حکومت فراگیر را مطرح کرده است. از نظر او تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان «بسیار مهم» است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعبداللهیان گفته است که امنیت مرز دو کشور، مردم افغانستان و نیز تشکیل حکومت فراگیر «با مشارکت همه اقوام» برای ایران مهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر خارجه ایران که روز دوشنبه در «همایش ملی ایران و همسایگان» صحبت می‌کرد، افزود: «وقتی وزیر امور خارجه طالبان در جریان سفرش به تهران درخواست تحویل سفارت افغانستان را داشت، ما اعلام کردیم که دوستی‌ها و برادری‌های ما به جای خود، اما تاکید ما بر ضرورت تشکیل حکومت فراگیر با نگاهی به ثبات و امنیت پایدار در افغانستان است.»

او در این نشست گفته است زمانی که حکومت فراگیر با معیارهای شناخته‌شده شکل گرفت، آن وقت می‌توانند راجع ‌به شناسایی وضعیت جدید در افغانستان و واگذاری سفارت افغانستان در تهران به طالبان صحبت کنند.

امرعبداللهیان افزوده است که کشورش در در حوزه ارسال انرژی مورد نیاز به افغانستان کمک می‌کند اما در عین حال «از تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان کوتاه نیامده است.»

نگاه روز
خبرها
جهان‌نما

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید