عبدالعظیم بدخشی حریف برازیلی خود را در مبارزه آزاد شکست داد

۱۴۰۱/۱/۱۲

عبدالعظیم بدخشی، قهرمان مبارزات آزاد که با پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی افغانستان وارد رینگ شده بود، توانست فابریسیو اولیویرا، حریف برازیلی خود را شکست دهد.

این مسابقه امروز جمعه، ۱۲ حمل در دهلی‌ برگزار شد.

خبرها
کلکین
جهان‌نما

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید