دو تن از دختران بازداشت شده در بامیان از بند طالبان آزاد شدند

۱۴۰۱/۱/۱۸

خانواده‌ دو تن از دختران بازداشت شده در بامیان به افغانستان اینترنشنال گفته‌اند که فرزندان‌شان با سپردن تعهد و وساطت والی، آزاد شده‌اند. از سرنوشت دیگر دختران بازداشت شده اطلاعی در دست نیست. طالبان، امروز بیش از ده تن از دخترانی را که هفته گذشته اعتراض کرده بودند، بازداشت کرد.

دو دختر رها شده به استخبارات طالبان تعهد سپرده‌اند که دیگر دست به اعتراض نزنند و با رسانه‌ها مصاحبه نکنند.

این دختران هفته گذشته در یک محفل که از سوی طالبان برگزار شده بود شرکت کردند. زنان معترض اما گفتند که از محتوای محفل طالبان بی‌خبر بودند. پس از آن، دختران پرچم طالبان را پاره و خواهان گشایش مکاتب دخترانه شدند.