در آلمان گرازی که پوتین نام داشت، تغییر نام داده شد

۱۴۰۱/۲/۱

پارک حیواناتی در آلمان، یک گراز را به خاطر نژاد روسی‌اش پوتین نامیده بود، اما حالا مسئولان پارک می‌گویند که پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین وقتی این حیوان را با نام رییس جمهور روسیه صدا می‌زنند برای خیلی‌ها خوشایند نیست و به همین دلیل تصمیم گرفته‌اند نام او را تغییر دهند.

مسئولین پارک حیوانات شهر مهلمایزل می‌گویند که وقتی هنگام غذا دادن به این گراز نامش را صدا می‌زدند ممکن بود بعضی‌‌ها بترسند.

حالا به خاطر احترام به بازدیدکنندگان اوکراینی، نام این گراز ۲۰۰ کیلویی را به ابرهوفر نام یک پولیس محبوب شخصیت داستانی در ادبیات باواریا تغییر داده‌اند.

جهان‌نما
خبرها
رقص - جاده ابریشم

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید