کریم خرم به طالبان: جلوگیری از جنگ موفقیت است نه آغاز جنگ دیگر

۱۴۰۱/۲/۲۵

در پی افزایش جنگ و مقاومت علیه طالبان، کریم خرم، رئیس دفتر سابق حامد کرزی خطاب به طالبان می‌گوید اگر می‌خواهید حکومت کنید، پیروزی در یک جنگ جدید موفقیت نیست، بلکه جلوگیری از یک جنگ دیگر موفقیت است.

در ماه‌های اخیر، در شماری از ولایت‌های شمالی جنگ علیه طالبان آغاز شده است.

سفیران - فصل دوم
خبر ورزشی
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید