پنج عضو گارد نظامی بریتانیا در مراسم شکرگزاری با حضور خانواده سلطنتی بیهوش شدند

۱۴۰۱/۳/۱۴

در مراسم شکرگزاری جشن‌های هفتادمین سالگرد سلطنت بریتانیا که با حضور اعضای خانواده سلطنتی و مقام‌ها در کلیسای جامع سنت پل لندن برگزار شد، پنج نفر از اعضای گارد نظامی در حین انجام وظیفه از حال رفتند و بر روی پله‌ها افتادند.

گفته می‌شود علت بیهوش شدن آنها گرمای هوای لندن بوده است.

نگاه روز
خبرها
جهان‌نما

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید