در اثر بارندگی‌های شدید در سیدنی آسترالیا هزاران نفر مجبور به فرار شدند

۱۴۰۱/۴/۱۴

در اثر بارندگی‌های شدید در سیدنی آسترالیا، خدمات اضطراری این کشور به حدود ۵۰ هزار نفر از ساکنان این شهر دستور داده است منطقه را تخليه يا برای فرار از افزایش آب آماده شوند.

به گفته مقامات این کشور، باران شديد، سيل و بادهای قدرتمند برق حدود ۱۹ هزار خانه را قطع کرده است.