در دو سال گذشته، حدود ۴۵۰۰ نفر جان خود را در بازداشت پولیس هند از دست دادند

۱۴۰۱/۵/۶

آمار حکومت هند نشان می‌دهد که از سال ۲۰۲۰، نزدیک به ۴۵۰۰ نفر در توقیف‌خانه‌های پولیس هندوستان جان خود را از دست داده اند.

بنا به گزارش وزارت داخله هند به پارلمان، بیش از ۲۰۰ نفر به طور غیرقضایی یا صحرایی، به بهانه «درگیری با پولیس» کشته شده اند.

به گزارش روزنامه نشنل، بیشترین موارد کشته شدن مظنونین در بازداشت و «درگیری با پولیس» در ایالت اوتار پرادیش و بنگال غربی اتفاق افتاده است.

کارشناسان می گویند که علت نرخ بالای مرگ بازداشتی‌ها در توقیف‌خانه‌ها، پرده پوشی و عدم پاسخگویی پولیس، از میان رفتن شواهد، غیب شدن کمره های امنیتی در پاسگاه های پولیس است.