انفجاری در انبار زوباله مهمات در غرب برلین سبب آتش سوزی در جنگل‌ گرونه والد شد

۱۴۰۱/۵/۱۳

در پی انفجاری در "میدان انفجاری پولیس" در برلین پایتخت آلمان، آتش‌سوزی در جنگل‌ گرونه والد رخ داد.
پولیس برلین در جنگل‌ گرونه والد مهمات یافت شده را انبار و سپس از بین می‌برد.


بیش از صد آتش نشان روز پنجشنبه برای مهار آتش‌سوزی تلاش کردند اما آتش‌سوزی مهار نشده است.

آتش نشانی گفته است که دامنه این آتش‌سوزی بیش از ۱،۵ هکتار برابر با ۱۵ هزار متر مربع زمین را در بر گرفته است.

به گزارش رویترز به دلیل گسترش آتش‌سوزی و انفجار، دسترسی آتش نشانان را به محل آتش‌سوزی دشوار کرده است.

آتش نشانان از دریاچه‌ها و رودخانه‌های اطراف جنگل در تلاش خاموش کردن آتش‌سوزی بودند.

به گفته مقام‌های آتش نشانی تاکنون مکان مسکونی در خطر قرار نگرفته و نزدیکترین ساختمان مسکونی حداقل ۲ کیلومتر فاصله دارد. سخنگوی آتش نشانی برلین گفته که آتش سوزی را مهار خواهد کرد.

سخنگوی پولیس گفته است که هنوز مشخص نیست چه عاملی سبب انفجار شده است.

در این محل مهمات یافت شده انبار می‌شود و سپس به صورت کنترول شده توسط نیروی رزمی برلین از بین برده می‌شود.

گفته می‌شود در این محل حدود ۲۵ تن مواد انفجاری و بمب‌های از جنگ جهانی دوم انبار شده است.

هرچند علت این آتش سوزی روشن نشده اما براساس پیش بینی آب هوایی، برلین روز پنجشنبه یکی از گرم‌ترین روزهای سال را سپری کرده است.