نماینده پاکستان: رفتار طالبان پاکستانی در موفقیت گفتگوهای صلح تعیین کننده است

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۱۹

محمد صادق، نماینده پاکستان برای افغانستان روز چهارشنبه گفت که موفقیت مذاکرات صلح با تحریک طالبان پاکستان بستگی به رفتار این گروه دارد.

این گروه شبه نظامی به تازگی ضمن تهدید ارتش پاکستان، قول داده‌ که در سراسر منطقه مرزی با افغانستان «امارت اسلامی» ایجاد خواهد کرد.

به گزارش روزنامه دان، محمد صادق روز چهارشنبه در یک سخنرانی نقش طالبان افغانستان را در این مذاکرات موثر دانست، اما مدعی شد که گفتگو با طالبان پاکستانی در «مرحله ابتدایی» قرار دارد.

او فشارهای بیرونی بر طالبان برای تشکیل حکومت فراگیر را رد کرد و آن را «مساله داخلی افغانستان» توصیف نمود. با این حال، او از طالبان خواست به خاطر «پیشرفت اجتماعی» افغانستان، مکاتب متوسطه و لیسه را به روی دختران افغان باز کنند.

خبرها
خبرها
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید