عفو بین‌الملل: طالبان در ۱۵ ماه گذشته به طور مداوم حقوق زنان افغانستان را نقض کرده است

شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۵

عفو بین‌الملل در رشته‌توییتی به مناسب روز جهانی محو خشونت علیه زنان نوشته است طالبان در ۱۵ ماه گذشته حقوق زنان افغانستان را به طور مداوم نقض کرده است.

این سازمان می‌گوید در شرایطی که زنان افغانستان با خشونت روبرو هستند، مبارزه آنها برای حمایت از حقوق بشر نباید نادیده گرفته شود.

خبرها
خبرها
خبرها

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید