توقف بازسازی بازار کهنه بامیان- گفت‌وگو با غلام رضا محمدی، هماهنگ کننده پیشین یونسکو در بامیان