تاثیر کشته شدن رهبر القاعده در سیاست امریکا- گزارشی از الهام کریمی، افغانستان اینترنشنال