راه‌های شنیدن ما

فرکانس‌های رادیویی

شنوندگان می‌توانند برنامه‌های «افغانستان‌ اینترنشنال» را از فرکانس‌های رادیویی زیر گوش کنند. مشخصات فرکانس این فرکانس‌ها به شرح ذیل است.

منطقه جغرافیایی
منطقه جغرافیایی
امواج
امواج
فرکانس
فرکانس
زمان‌بندی
زمان‌بندی
افغانستان
افغانستان
موج کوتاه(SW)
موج کوتاه(SW)
۷۶۰۰ کیلوهرتز
۷۶۰۰ کیلوهرتز
۲۴ ساعته
۲۴ ساعته
افغانستان
افغانستان
موج متوسط(MW)
موج متوسط(MW)
۹۹۹ کیلوهرتز
۹۹۹ کیلوهرتز
پنج عصر تا نیمه شب
پنج عصر تا نیمه شب
افغانستان
افغانستان
موج متوسط(AM)
موج متوسط(AM)
۹۹۹ کیلوهرتز
۹۹۹ کیلوهرتز
پنج عصر تا نیمه شب
پنج عصر تا نیمه شب

پخش‌کننده‌ها

رادیو افغانستان اینترنشنال بر روی سرویس Glwiz در سراسر جهان در دسترس است.

فرکانس‌های ماهواره‌ای

شنوندگان می‌توانند برنامه‌های «افغانستان‌ اینترنشنال» را از ماهواره‌های زیر گوش کنند. مشخصات فرکانس این ماهواره‌ها به شرح ذیل است.

ماهواره
ماهواره
منطقه جغرافیایی
منطقه جغرافیایی
موقعیت
موقعیت
فرکانس
فرکانس
ترانسپوندر
ترانسپوندر
پولاریزاسیون
پولاریزاسیون
سیمبل‌ریت
سیمبل‌ریت
اف‌ای‌سی
اف‌ای‌سی
کیفیت
کیفیت
ترکمنعالم
ترکمنعالم
افغانستان، ایران و اروپا
افغانستان، ایران و اروپا
۵۲ درجه شرقی
۵۲ درجه شرقی
11221
11221
A1
A1
عمودی
عمودی
۲۷۵۰۰
۲۷۵۰۰
2/3
2/3
SD
SD

اپلیکیشن‌ها

سرویس‌های آرشیوی

همه پادکست‌های رادیو افغانستان اینترنشنال در سرویس پادکست Spreaker در دسترس و قابل دانلود هستند.

همه پادکست‌های رادیو افغانستان اینترنشنال در اپلیکیشن Google Podcast در دسترس و قابل دانلود هستند.

برای دیدن لیست پادکست‌ها کلمه افغانستان اینترنشنال‎ را جستجو کنید