از نگاه دیگر - Az Negah Digar

از نگاه دیگر برنامه‌ای است هفتگی که به گفت‌وگوی تفصیلی و مشروح پیرامون یک رویداد یا موضوع خاص با یک صاحب‌نظر و کارشناس خبره در این موضوع اختصاص دارد.