پخش‌کننده‌ها

فرکانس‌های ماهواره‌ای

شنوندگان می‌توانند برنامه‌های «ایران‌ اینترنشنال» را از ماهواره‌های زیر گوش کنند. مشخصات فرکانس این ماهواره‌ها به شرح ذیل است

ترکمنعالم

افغانستان، ایران و اروپا
11221فرکانس
عمودیپولاریزاسیون
۲۷۵۰۰سیمبل‌ریت
A1ترسنپوندر
2/3اف‌ای‌سی
۵۲ درجه شرقیمنطقه جغرافیایی

اپلیکیشن +I

سرویس‌های آرشیوی