فرکانس‌های ماهواره‌ای

بینندگان می‌توانند برنامه‌های «ایران‌ اینترنشنال» را از ماهواره‌های زیر تماشا کنند. مشخصات فرکانس این ماهواره‌ها به شرح ذیل است.

ترکمنعالم

افغانستان، ایران و اروپا
11221فرکانس
عمودیپولاریزاسیون
۲۷۵۰۰سیمبل‌ریت
A1ترسنپوندر
2/3اف‌ای‌سی
۵۲ درجه شرقیمنطقه جغرافیایی

سرویس‌های پخش تلویزیونی

بینندگان می‌توانند برنامه‌های «ایران‌ اینترنشنال» را از سرویس‌های پخش تلویزیونی زیر تماشا کنند.

اپلیکیشن +I