راه‌های دیدن ما

فرکانس‌های ماهواره‌ای

بینندگان می‌توانند برنامه‌های «افغانستان‌ اینترنشنال» را از ماهواره‌های زیر تماشا کنند.
مشخصات فرکانس این ماهواره‌ها به شرح ذیل است.

ماهواره
ماهواره
منطقه جغرافیایی
منطقه جغرافیایی
موقعیت
موقعیت
فرکانس
فرکانس
ترانسپوندر
ترانسپوندر
پولاریزاسیون
پولاریزاسیون
سیمبل‌ریت
سیمبل‌ریت
اف‌ای‌سی
اف‌ای‌سی
کیفیت
کیفیت
ترکمنعالم
ترکمنعالم
افغانستان، ایران و اروپا
افغانستان، ایران و اروپا
۵۲ درجه شرقی
۵۲ درجه شرقی
11221
11221
A1
A1
عمودی
عمودی
۲۷۵۰۰
۲۷۵۰۰
2/3
2/3
SD & HD
SD & HD

سرویس‌های پخش تلویزیونی

کانال افغانستان اینترنشنال بر روی سرویس Glwiz در سراسر جهان در دسترس است. برای تماشای افغانستان اینترنشنال به کانال ۱۲۳ در دستگاه Glwiz بروید.

کانال افغانستان اینترنشنال بر روی سرویس JadooTV در سراسر جهان در دسترس است.

کانال افغانستان اینترنشنال بر روی سرویس کابلی du در امارات در دسترس است. برای تماشای افغانستان اینترنشنال به کانال ۷۹۰ در دستگاه du بروید.

اپلیکیشن‌ها