هفتادوهفتمین مجمع عمومی سازمان ملل- گفت‌وگو با مریم رحمتی، افغانستان اینترنشنال