خبرهای ۶ عصر، دوشنبه ۱۳ سرطان ۱۴۰۱- استدیوی لندن، افغانستان اینترنشنال