خبرهای ۱۰ شب، جمعه ۲۱ اسد ۱۴۰۱ استدیوی واشنگتن، افغانستان اینترنشنال