واکنش حکمتیار به حمله هوایی امریکا-گفت‌وگو با آرین شریفی، و سیاسی و منیر احمد