ایستادگی طالبان اوزبیک برعلیه طالبان گفت‌وگو با جنرال محمود مجیدی، آگاه مسائل نظامی و امنیتی