بحث روز: آیا طالبان نماینده پشتون‌ها اند؟- گفت‌وگو با عبدالرحیم ایوبی، داوود ناجی و سید بلال احمد فاطمی