تهدید خشکسالی در افغانستان - منیر احمد گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۰۵/۲۰