توجیه کشتار دایکندی توسط طالبان- گفت‌و‌گو با پرویز خلیلی، آگاه امور سیاسی