انتقاد از هزینه‌های گزاف بریتانیا در افغانستان- گفت‌وگو با محمد آصف فقیری