بارندگی و سیلاب در بخش‌هایی از افغانستان- گفت‌و‌گو با احمد تمیم عظیمی