نگرانی از بازگشت طالبان به سیاسی شلاق-گفت‌وگو با فریما نوابی، پژوهشگر در انستیتوت حقوق بشر