تظاهرات زنان در شهر کابل- گفت‌وگو با ژولیا پارسی، فعال حقوق زن