اجرای حکم شلاق در لوگر گفت‌وگو با مجیب مهرداد، روزنامه‌نگار