حمید فهیم در مورد واکنش‌ها به سیاست‌ طالبان در قبال زنان، می‌گوید: