جلسه رهبران طالبان در مورد حمله هوایی آمریکا- گفت‌وگو با عمر داودزی